Politică de Confidențialitate

 

NOTA DE INFORMARE

cu privire la informatiile datelor cu caracter personal prelucrate in scopul

furnizarii de servicii comunicatii electronice, reclama, marketing si publicitate, gestiune economico-financiara si vanzare on-line produse Livolo

 

Conform  cerintelor  Legii nr.  677/2001 pentru  protectia  persoanelor  cu privire  la prelucrarea  datelor  cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, sunteti de acord cu urmatoarele prevederi:

 

1. Persoana care va prelucra datele cu caracter personal

S.C. MARNA OLIMP S.R.L.-D., persoana juridica romana, cu sediul in Municipiul Baia Mare, Strada Vlad Țepeș, Nr. 10A, Ap. 58, Județul Maramureș, CIF RO 35989321, cont bancar RO33 BTRL RONCRT03 465 85301 deschis la Banca Transilvania, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele dvs. personale.

 

2. Datele ce urmeaza a fi prelucrate

S.C. MARNA OLIMP S.R.L.-D. utilizeaza  numele  angajatilor  clientilor,  functia,  telefon  si  e-mail  de  serviciu  pentru inegistrare date procesare comanda vanzare on-line produse.

 

3. Scopul colectarii datelor

Scopul colectarii datelor este desfasurarea activitatii de vanzare on-line de produse Livolo .

 

4. Refuzul persoanei vizate

Informarea persoanelor  vizate se realizeaza in scris, pe pagina  de internet a S.C. MARNA OLIMP S.R.L.-D. Persoanele vizate si isi pot exercita dreptul de opozite in conformitate cu legea.

 

5. Destinatarii datelor

Operatorul S.C. MARNA OLIMP S.R.L.-D. si alte companii din acelasi grup cu Operatorul.

 

6. Durata prelucrarii

Data estima ta a incetarii operatiunilor de prelucrare va fi data exercitarii dreptului de opozitie al persoanei vizate.

 

7. Drepturile persoanelor vizate

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiari de:

 dreptul la informare (art. 12)


            dreptul de acces la date (art. 13)


dreptul de interventie asupra datelor (art. 14)

dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale art.15)

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17)


dreptul de a va adresa justitiei (art. 18)


dreptul de a face plangere la autoritatea de supraveghere (art. 25).

 

8. Alte prevederi

Prezentul  inscris  a  dobandit  data  certa  prin  semnarea  acestuia  de  catre  reprezentantul  S.C. MARNA OLIMP S.R.L.-D. Prezenta nota de informare va fi adusa       la cunostinta persoanelor vizate prin afisare pe pagina de web www.livolo-romania.com.